Lopatové třídiče

Lžícový separátor

Třídící a drtící lopaty

Pojem pro výkon a sílu

Drtící a třídící lopata
Třídění

Drtící lopata - Lžícový separátor pro:

  • Nakypření a provzdušnění
  • Rozrušení a zrovnoměrnění
  • Prosévání a rozmělňování
  • Míchání a přípravu
Prosévání drtící lopatou Twister
Drtící a Třídící lopata na rypadle například těchto materiálů:
  • Skrývkového materiálu a zeminy
  • Čistírenských kalů a kompostu
  • Jílu a hlíny
  • Posypovou sůl, vápence, popele, uhlí

Při použití této lžícové soupravy se zvýší objem materiálu dle DIN ISO až o 30%.

Lžícový separátor je dle velikosti bagru nebo nakladače 4 - 10 hřídelový.

Neuenhauser technika pro životní prostředí

Váš partner pro zpracování těžko prosévatelných materiálů
Obraťte se na nás.
Předvedeme Vám princip činnosti.
Vyžádejte si poradenství, předvedení.
Poradíme Vám.

Zástupce firmy Neuenhauser GmbH pro Českou a Slovenskou republiku:

Ing. Tomáš Hamšík
CODET trade s.r.o.
Karlova 68 a
614 00 Brno
IČ: 29275521
mobil: 606 532 593
tel.+fax: 545 21 31 02
e-mail: codet@codet.cz