Separátor těžké frakce AIRCUT 1600

AIRCUT 1600 je semimobilní vzduchový třídič pracující na principu rozdílné hustoty a tíhy částic.

AIRCUT 1600 se řadí za třídící stroje, tak aby byla ze vstupního materiálu oddělena jemná frakce. Nadsítná nebo střední frakce jde přímo na 1600 mm široký urychlovací pás. Tříděný materiál je urychlován na potřebnou rychlost a transportován k hraně odhozu. Nastavitelná vzduchová tryska způsobí rozvíření lehkých částic, které jsou pomocí rotujícího odlučovacího válce dopraveny na vynášecí pás. Následně jde proud vzduchu do expanzního prostoru, kde je zpomalen.

Vytříděná těžká frakce je ukládána pod stroj do kontejneru, nebo odváděna přídavným bočním vynášecím pásem vedle stroje.

Velkou předností stroje je možnost sledovat z plošiny, která je zboku přimontovaná, velkým průzorem tok materiálu. Z této plošiny se nastavují za chodu také hlavní provozní parametry čímž lze dosáhnout kvalitního vytřídění a čistého materiálu.

Provozní parametry (rychlosti proudění vzduchu, rychlost oddělujícího bubnu, vstupní rychlost materiálu) jsou plynule ovládány frekvenčním měničem.

Podpůrné nohy, separační válec, trysky a urychlovací pás se ustavují hydraulickými válci.

Jako všechny stroje firmy Neuenhauser Umwelttechnik se i AIRCUT 1600 vyznačuje příjemnou obsluhou a údržbou.

AIRCUT 1600 najde uplatnění při zpracování širokého spektra materiálů:

  • Směsný stavební odpad
  • Náhradní paliva
  • Nadsítná frakce z kompostování
  • Odloučení kamenů z biomasy
Zástupce firmy Neuenhauser GmbH pro Českou a Slovenskou republiku:

Ing. Tomáš Hamšík
CODET trade s.r.o.
Karlova 68 a
614 00 Brno
mobil: 606 532 593
tel.+fax: 545 21 31 02
e-mail: codet@codet.cz