Třídící stroje


Jméno pro třídící techniku

Mobilní:
transportovatelné po silnici jako návěs nebo na pásovém podvozku

Stacionární
Váš specialista pro těžko prosévatelný materiál nabízí
Mobilní třídící stroj s rotačními gumovými hvězdicemi


Sieb Technik
 • Velký hodinový výkon
 • Mobilita
 • Krátký čas na přípravu zařízení
 • Robutsní konstrukce
 • Rychle vyměnitelné prosévací pole
 • Provozní jistota vzhledem k použití průmyslových komponent
 • Stavební suť
 • Domovní odpad
 • Půda, kontaminované zemniny a ornice ze skrývky
 • Lomový kámen, štěrk
 • Kompost
 • Rašelina
 • kůra, štěpka a piliny
 • Sklo aj.
Příklady použití
kliknutím zvětšte
Třídění lepivého materiálu s jílem
Videa

Třídění zemin a kompostu

Třídění mokré lepivé zeminy

Třídění kompostu

Třídění suroviny pro kompost
Výkon až 200 m3/hod u sypkého materiálu.

Variantně se statickým nebo dynamickým čistícím zařízením.

Výkon je závislý na materiálu a velikosti frakce a nemůže být specifikován nebo garantován.

Mobilní na pásovém podvozku

Neuenhauser technika pro životní prostředí

Váš partner pro zpracování těžko prosévatelných materiálů
Obraťte se na nás.
Předvedeme Vám princip činnosti.
Vyžádejte si poradenství, předvedení.
Poradíme Vám.

Zástupce firmy Neuenhauser GmbH pro Českou a Slovenskou republiku:

Ing. Tomáš Hamšík
CODET trade s.r.o.
Karlova 68 a
614 00 Brno
IČ: 29275521
mobil: 606 532 593
tel.+fax: 545 21 31 02
e-mail: codet@codet.cz